Reklamacje i zwroty

 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia reklamacji

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(nazwa, opis, kod produktu)

 

 

Data zakupu

 

 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta (zgodnie z  art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

nieodpłatna naprawa Towaru

wymiana na nowy Towar

odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

 

 

__________________________________

(podpis Klienta)

 

 

 

 Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 ______________________, dnia __________

_________________________________________

 (imię i nazwisko Klienta)

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 (dane adresowe)

 

_________________________________________

 (telefon kontaktowy, adres e-mail)

 

PIOTR STANKIEWICZ

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

KARUM

Krzysztoforzyce 165, 32-010 Kocmyrzów

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/a, będąc Klientem sklepu internetowego www.karum.pl niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi:

_______________________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie proszę o zwrot płatności na niżej wskazany numer rachunku bankowego Konsumenta (bank oraz numer konta)

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________

(podpis konsumenta**)

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

* Właściwe zaznaczyć

** Wymagany jedynie w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

Nowości
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl